Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

PubMed wetenschappelijke onderzoeken

Epidemiologische relatie tussen parodontitis en Diabetes Mellitus type 2

In een systematische review uitgevoerd in 2020, werd de epidemiologische relatie tussen parodontitis en Diabetes Mellitus type 2 systematisch beoordeeld. Er werden in totaal 53 observationele studies geïncludeerd. Observationele studies (cross-sectionele studies, case-control studies en cohort studies) die de relatie tussen Diabetes Mellitus type 2 (DM2) en parodontitis onderzochten, werden geïncludeerd. De criteria voor de…

Read more

Vitamine D en parodontitis: een systematische review en meta-analyse

Een onderzoek uitgevoerd in 2020 heeft zich  verdiept in de correlatie tussen Vitamine D en parodontitis. Het primaire doel was om de associatie tussen vitamine D waarden en parodontitis te onderzoeken. Het secundaire doel was om de invloed van vitamine D supplementen bij niet-chirurgische parodontale behandeling te beoordelen. Vitamine D is een in vet oplosbaar…

Read more

Effecten van een mondhygiëneregime op de progressie van gingivitis/vroege parodontitis: een gerandomiseerde gecontroleerde studie

In 2021 werd er een gerandomiseerde gecontroleerde studie uitgevoerd bij volwassenen met vastgestelde gingivitis, en een pocketdiepte van >4 mm. Participanten met pockets >6 mm werden geëxcludeerd. OHR groep (oral hygiene) Een deel van de studiedeelnemers werden gerandomiseerd naar de OHR groep (oral hygiene regimen). Zij gebruikten de oscillerende roterende elektrische tandenborstel, biologisch beschikbare stannofluoride…

Read more

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.